Suomi

This forum contains the current version of each available language. Translations can be discussed by the community to obtain the most correct version.
Locked
User avatar
Ghost
Administrator
Posts: 1894
Joined: Fri Nov 07, 2008 12:25 am
Lobby Username: [-Ts-] Ghost
Location: San Francisco, CA, USA

Suomi

Post by Ghost »

Suomi
11 Aug 2009

Contributors:
BoomeR


Chat Messages

Code: Select all

        Invalid_command = "Virheellinen komento"
        Insufficient_rights_for_this_command = "Ei tarpeeksi valtuuksia tälle komennolle"
        ' Friends, Cheaters, Ignore Add/Remove
        Friends_List = "Ystävälista"
        Cheaters_List = "Huijarilista"
        Ignore_List = "Torjutut"
        ' Add/remove to list
        ' ex: Ghost is already on your friends list.
        is_already_on_your_friends_list = "[NAME] on jo ystävälistallasi"
        was_added_to_your_friends_list = "[NAME] lisättiin ystävälistallesi"
        was_removed_from_your_friends_list = "[NAME] poistettiin ystävälistaltasi"
        was_not_found_on_your_friends_list = "[NAME] ei ole ystävälistallasi"
        is_already_on_your_cheaters_list = "[NAME] on jo huijarilistaltasi"
        was_added_to_your_cheaters_list = "[NAME] lisättiin huijarilistaltasi"
        was_removed_from_your_cheaters_list = "[NAME] poistettiin huijarilistaltasi"
        was_not_found_on_your_cheaters_list = "Käyttäjä [NAME] ei ole huijarilistallasi"
        is_already_on_your_ignore_list = "[NAME] on jo torjuttu"
        was_added_to_your_ignore_list = "Torjuit käyttäjän [NAME]"
        was_removed_from_your_ignore_list = "Lopetit käyttäjän [NAME] torjumisen"
        was_not_found_on_your_ignore_list = "Et ole torjunut käyttäjää [NAME]"
        was_not_found_in_the_user_database = "Käyttäjää [NAME] ei löytynyt käyttäjäarkistosta"
        ' Friend alerts
        has_joined_the_server = "liittyi palvelimelle"
        has_left_the_server = "poistui palvelimelta"
        ' Whisper, warn, alert
        whispers_to_you = "sanoo sinulle"
        You_whisper_to = "Sanot käyttäjälle"
        WARNING_from = "VAROITUS käyttäjältä"
        WARNING_to = "VAROITUS käyttäjälle"
        ALERT_from = "HÄLYTYS käyttäjältä"
        ' Locate
        has_not_been_seen = "Käyttäjää X ei ole nähty pelissä"
        was_last_seen_joining = "Käyttäjä X nähtiin viimeksi Y:n pelissä ([IP]), [TIME] UTC nimellä Z"
        was_last_seen_hosting = "Käyttäjä X nähtiin viimeksi hostaamassa peliä [GAME] ([IP]), [TIME] UTC"
Games List

Code: Select all

        ' Titles
        Game_Name = "Pelin Nimi"
        Epoch = "Aikakausi"
        Resources = "Resurssit"
        Map_Type = "Karttatyyppi"
        Map_Size = "Karttakoko"
        Host = "Isäntä"
        IP = "IP"
        Players = "Pelaajat"
        ' Epochs
        Prehistoric_Age = "Prehistoric Age"
        Stone_Age = "Stone Age"
        Copper_Age = "Copper Age"
        Bronze_Age = "Bronze Age"
        Dark_Age = "Dark Age"
        Middle_Ages = "Middle Ages"
        Renaissance = "Renaissance"
        Imperial_Age = "Imperial Age"
        Industrial_Age = "Industrial Age"
        Atomic_Age_WW1 = "Atomic Age - WW1"
        Atomic_Age_WW2 = "Atomic Age - WW2"
        Atomic_Age_Modern = "Atomic Age - Modern"
        Digital_Age = "Digital Age"
        Nano_Age = "Nano Age"
        Space_Age = "Space Age"
        Random_Epoch = "Random Epoch"
        ' Resources
        Tournament_Low = "Tournament - Low"
        Tournament_Defensive = "Tournament - Defensive"
        Standard_Low = "Standard - Low"
        Standard_High = "Standard - High"
        Deathmatch = "Deathmatch"
        ' Map Types
        Continental = "Continental"
        Highlands = "Highlands"
        Large_Islands = "Large Islands"
        Mediterranean = "Mediterranean"
        Plains = "Plains"
        Planets_Earth = "Planets Earth"
        Planets_Large = "Planets Large"
        Planets_Mars = "Planets Mars"
        Planets_Satellite = "Planets Satellite"
        Planets_Small = "Planets Small"
        Small_Islands = "Small Islands"
        Tournament_Islands = "Tournament Islands"
        ' Map Sizes
        Tiny = "Tiny"
        Small = "Small"
        Medium = "Medium"
        Large = "Large"
        Huge = "Huge"
        Gigantic = "Gigantic"
Lobby

Code: Select all

        Lobby = "Aula"
        Patch = "Päivitä"
        Options = "Asetukset"
        Help = "Apua"
        Save_EE = "Save-EE"
        EE_Reborn = "EE-Reborn"
        Poker = "Pokeri"

        Current_Games = "Nykyiset Pelit"

        Lobby_Chat = "Keskustelu"
        Chat_Console = "Chat"
        Chat = "Keskustelu"
        Whisper = "Sano"
        Warn = "Varoitus"
        Alert = "Hälytys"
        Send = "Lähetä"

        Users_Friends = "Käyttäjät & Ystävät"
        Currently_1_User_Online = "1 Käyttäjä Palvelimella"
        Currently_X_Users_Online = "X Käyttäjää Palvelimella"
        Online = "Online"
        Offline = "Offline"
        Administrators = "Ylläpitäjät"
        Moderators = "Moderaattorit"
        Donators = "Lahjoittajat"
        Friends = "Ystävät"
        Cheaters = "Huijarit"
        Ignore = "Torjutut"
        Ignored = "Torjuttu"
        Users = "Käyttäjät"

        Back = "Takaisin"
        Forward = "Seuraava"
Login

Code: Select all

        Username = "Käyttäjänimi"
        Password = "Salasana"
        Create_New_User = "Luo Uusi Käyttäjä"
        Login = "Kirjaudu Sisään"

        ' Status label updates
        Loading_preferences = "Ladataan preferenssejä, odota..."
        Loading_usernames = "Ladataan käyttäjänimiä, odota..."
        Obtaining_public_IP = "Haetaan julkista IP:tä, odota..."
        Obtaining_server_IP = "Haetaan palvelimen IP:tä, odota..."
        Obtaining_announcement = "Haetaan ilmoitusta, odota..."
        Obtaining_smilies = "Haetaan hymiöitä, odota..."
        Checking_for_updates = "Tarkistetaan päivityksiä, odota..."
        Initialization_complete = "Valmis, voit kirjautua sisään."
        ' Login attempt
        Your_connection_to_the_server_was_terminated = "Yhteytesi palvelimeen katkesi"
        Connecting_to_server = "Yhdistetään palvelimelle, odota..."
        Unable_to_contact_server = "Palvelimeen yhdistäminen epäonnistui, yritä myöhemmin uudelleen."
        Connected__initializing = "Yhdistetty, valmistellaan..."
        Authenticating = "Varmistetaan, odota..."
        Verification_complete = "Varmennus valmis, lähetetään käyttäjänimi ja salasana..."

        ' Errors
        Startup_Error = "Käynnistysvirhe"
        Login_Error = "Kirjautumisvirhe"
        ' Username/Password is required/contains....
        is_required = "vaaditaan."
        contains_invalid_chars = "sisältää ei tuettuja merkkejä."
        contains_too_many_chars = "sisältää liian monta merkkiä."
        Please_check_your_internet_connection = "Ole hyvä ja tarkasta internet-yhteytesi."
        Error_obtaining_public_IP = "Virhe haettaessa julkista IP:tä."
        Error_obtaining_server_IP = "Virhe haettaessa palvelimen IP:tä."
        Error_obtaining_announcement = "Virhe haettaessa ilmoitusta."
        ' Login attempt
        User_authentication_failed = "Käyttäjän varmistaminen epäonnistui."
        Account_already_in_use = "Käyttäjänimi on jo käytössä."
        Account_was_locked_by_an_administrator = "Käyttäjätili suljettu ylläpitäjän toimesta."
        Account_already_exists = "Käyttäjänimi on varattu."
        Account_not_found = "Käyttäjää ei löydetty."
Main

Code: Select all

        Unknown = "Tuntematon"
Menus

Code: Select all

        ' GameContextMenuStrip
        Copy_IP = "Kopio IP"

        ' UserContextMenuStrip
        Whisper = "Sano"
        Copy_Name = "Kopio Nimi"
        Add_to_Friends = "Lisää Ystäviin"
        Remove_from_Friends = "Poista Ystävistä"
        Add_to_Cheaters = "Lisää Huijareihin"
        Remove_from_Cheaters = "Poista Huijareista"
        Ignore = "Torju"
        Unignore = "Älä Torju"
        Set_AFK = "Aseta AFK"
        Clear_AFK = "Poista AFK"
        Manual_Add_to = "Lisää manuaalisesti ryhmään"
        ' Manual Menu
        Friends = "Ystävät"
        Cheaters = "Huijarit"
        'Ignore = "Torju" already declared
        Enter_a_username = "Anna käyttäjänimi."
        ' Mod Menu
        Moderator_Functions = "Moderaattorin Komennot"
        Warn = "Varoita"
        Kick = "Potki"
        Mute = "Hiljennä"
        Manual_Mute = "Manuaalinen Hiljennys"
        List_Muted_Players = "Listaa Hiljennetyt Käyttäjät"
        Locate = "Paikanna"
        Get_Details = "Hanki Tiedot"
        ' Admin Menu
        Admin_Functions = "Ylläpitäjän Komennot"
        Force_Update = "Pakota Päivitys"
        Ban = "Anna Porttikielto"
        Manual_Ban = "Manuaalinen Porttikielto"
        List_Banned_Players = "Porttikiellon saaneet pelaajat"
        Get_More_Details = "Hanki Lisää Tietoja"
        Fuck = "Vittu"
        Crash = "Ryskää"
        Kill_Game = "Tapa Peli"
        Promote_to_Admin = "Ylennä Ylläpitäjäksi"
        Promote_to_Moderator = "Ylennä Moderaattoriksi"
        Demote_to_User = "Alenna Käyttäjäksi"
Options

Code: Select all

        Network_Details = "Internet Tiedot"
        Please_Select_Network_Adapter = "Valitse Verkkokortti"

        Chat_Options = "Keskusteluasetukset"
        Autoscroll = "Automaattinen rullaus"
        Revert_to_Chat_After_Whisper = "Vaihda keskusteluun sanomisen jälkeen"
        Enable_Sounds = "Ota Äänet Käyttöön"

        Miscellaneous_Options = "Muut Asetukset"
        Automatically_Resize_Game_Columns = "Vaihda Pelikolumnien Kokoa Automaattisesti"
        Maximize_Lobby_On_Login = "Maksimoi Aulan Koko Kirjautumisen Yhteydessä"
        Language = "Kieli"

        Button_Colors = "Nappien Värit"
        Top_Gradient = "Ylempi Kerros"
        Bottom_Gradient = "Alempi Kerros"

        Chat_Colors = "Keskustelun Värit"
        Background = "Tausta"
        Hyperlink = "Hyperlinkki"
        User_Link = "Käyttäjä Linkki"
        Whisper_Link = "Sanomis Linkki"
        Chat_Text = "Keskusteluteksti"
        Whisper_Text = "Sanomisteksti"
        Emote_Text = " /e Teksti"
        Alert_Text = "Hälytysteksti"
        Warning_Text = "Varoitusteksti"
        Server_Text_1 = "Palvelinteksti 1"
        Server_Text_2 = "Palvelinteksti 2"

        Visual_Styles = "Visuaaliset Tyylit"
        Enable_Visual_Styles = "Ota Visuaaliset Tyylit Käyttöön" & vbCrLf & vbCrLf & _
          "Älä Valitse Tätä, Jos Saat Kyseisen Virheilmoituksen:" & vbCrLf & _
          "  System.AccessViolationException: Attempted to read or write protected memory"
Patches

Code: Select all

        ' On the patch screen
        Install_Directories = "Asennuskansio"
        Direct_Connect_Patch = "Direct Connect Päivitys"

        Install_Dir_Label = "Lobby client yrittää löytää Empire Earthin asennuskansion automaattisesti. Jos se ei löydä asennuskansiota, voit manuaalisesti etsiä sen. Asennuskansio tarvitaan, jotta päivityksen pystyy asentamaan."
        Autodetect_Install_Directories = "Etsi Asennuskansio Automaattisesti"
        Empire_Earth_Install_Dir = "Empire Earthin Asennuskansio:"
        Art_of_Conquest_Install_Dir = "Art of Conquestin Asennuskansio:"
        Browse = "Etsi..."

        Direct_Conn_Label = "Tämä päivitys korjaa virhekoodin ""General Failure (Code: WS_ServerReq_NoServersSpecified)"" ja mahdollistaa Direct Connectin kautta pelaamisen."
        Apply_Direct_Connect_Patch = "Asenna Direct Connect Päivitys"

        ' In result windows
        Autodetect_Results = "Tunnista Tulokset Automaattisesti"
        Unable_to_locate_EE = "Empire Earthin asennuskansiota ei löydetty automaattisesti."
        Unable_to_locate_AoC = "Art of Conquestin asennuskansiota ei löydetty automaattisesti."

        Please_locate_EE = "Ole hyvä ja valitse Empire Earthin asennuskansio."
        Please_locate_AoC = "Ole hyvä ja valitse Art of Conquestin asennuskansio."

        DC_Patch_Results = "Direct Connect Päivityksen Tulokset"
        DC_EE_Success = "Empire Earthin direct connect päivitys onnistui."
        DC_EE_Fail = "Ei löydetty WONLobby.cfg kyseisestä Empire Earthin kansiosta."
        DC_AoC_Success = "Art of Conquestin direct connect päivitys onnistui."
        DC_AoC_Fail = "Ei löydetty WONLobby.cfg kyseisestä Art of Conquestin kansiosta."
Windows

Code: Select all

        ' Generics
        Cancel = "Peruuta"
        Save = "Tallenna"
        Ban = "Anna Porttikielto"
        Mute = "Hiljennä"
        Unban = "Poista Porttikielto"
        Unmute = "Poista Hiljennys"
        ' FormManualOperation
        Please_enter_usernames_separated_by_Enter = "Ole hyvä ja anna [Enter]:llä erotetut käyttäjänimet."
        ' FormKeyList
        Key_Management = "Avaimen Hallinta"
        Please_select_hardware_IDs_to = "Ole hyvä ja valitse hardware IDt"
        Key = "Näppäin"
        Value = "Määrä"
        Banned_By = "Porttikiellon Antanut"
        Muted_By = "Hiljentänyt"
        Start_Time = "Aloitusaika"
        End_Time = "Lopetusaika"
        Remove_Time = "Poista Aika"
        Reason = "Syy"
        Comments = "Kommentit"
        Must_be_manually_removed = "Täytyy poistaa manuaalisesti"
        Duration = "Kesto"
        Permanent = "Pysyvä"
        Player_Details = "Käyttäjätiedot"
        Please_enter_a_reason = "Ole hyvä ja anna syy."
        Please_leave_a_comment_when_editing_a_key = "Ole hyvä ja jätä kommentti, kun muokkaat näppäintä."
        Are_you_sure_SAVE = "Oletko varma, että haluat tehdä seuraavat muutokset näihin näppäimiin?"
        Selected_time_must_be_after_the_current_UTC_time = "Valitun ajan täytyy olla UTC:n tämänhetkisen ajan jälkeen."
        Timezone_notes = "Kaikki ajat ovat UTC aikavyöhykkeessä."
        ' PunishmentMessage
        You_Were_Kicked = "Sinut Potkittiin!"
        You_were_kicked_from_the_server_by = "Palvelimelta sinut potkaisi:"
        You_Were_Muted = "Sinut Hiljennettiin!!"
        You_were_muted_by = "Sinut Hiljensi:"
        You_Were_Banned = "Sait Porttikiellon!"
        You_were_banned_from_the_server_by = "Porttikiellon sinulle antoi:"
        Until = "Kunnes"
"Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool."
-•¤Lazy Bone¤•-: we had to double ghost or we had no chance
•§ITHLORD§•(surfer): artylery give no many domage on aa mobile since 3 day

Locked

Return to “Lobby Translations”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest